fbpx
Dofinansowanie dla rolnictwa

Dofinansowanie dla rolnictwa

Ulga inwestycyjna dla rolników 

Ulga inwestycyjna w wysokości 25% wartości instalacji fotowoltaicznej jest odliczana od należnego podatku rolnego (od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja ) i jest przyznawana po zakończeniu inwestycji . Ulga może być stosowana przez maksymalnie 15 lat. Zakupiona instalacja fotowoltaiczna musi być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego 

Korzystając  z ulgi podatkowej, nie można być jednocześnie  beneficjentem innych programów publicznych np. pochodzące z dotacji, pożyczek czy kredytów preferencyjnych. Ulga inwestycyjna wyklucza zatem jednoczesny udział rolnika w programach  „Mój prąd” czy „Agroenergia”.  

Program Agroenergia 

Program jest skierowany tylko do rolników indywidualnych. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Dofinansowanie jest w formie dotacji lub pożyczki.
Obejmuje ono systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp. Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto do 2,5 mln zł/MW 

Więcej informacji na rządowej stronie internetowej: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/