fbpx

Oferty Banków

BZ WBK Leasing

Przeznaczenie

Leasing na panele fotowoltaiczne

Forma dofinansowania

Leasing operacyjny

Dla kogo?

– MŚP
– duże przedsiębiorstwa

Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 90% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 5 lat
Oprocentowanie: stawki ustalane indywidualnie, oparte na stawce Wibor 1M
Prowizja: brak
Wkład własny: 10% – 45%
Wykup: 16%

BOŚ Bank EkoKredyt PV

Przeznaczenie

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki.

Dla kogo?

Osoby fizyczne;
– o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
– przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest co najmniej 2 kredytobiorców.

Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: kredyt do 100% wartości zakupu i montażu instalacji ale nie więcej niż 50 000 PLN
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie:
do 60 miesięcy: 3.0% + Wibor 3M
od 61 do 120 miesięcy: 4.0% + Wibor 3M
Kliknij i i sprawdź aktualne stawki Wibor 3M
Prowizja: 5.0%

Dodatkowe informacje

– czas trwania: do odwołania oferty
– pula środków: n/d

Alior Bank EkoRaty

Przeznaczenie
Kredyt na sfinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych,
instalacji solarnych oraz pomp ciepła

Forma dofinansowania
Kredyt konsumencki

Dla kogo?
– osoby fizyczne

Szczegóły wsparcia
Wysokość wsparcia: do 100% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: 0% do 36 miesięcy lub do 5% (zmienne) powyżej 36 miesięcy
Prowizja: ustalana indywidualnie

Dodatkowe informacje
– wymaganych dokumenty dotyczące osiąganych dochodów:
a. Umowa o pracę na czas nieokreślony – minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia
b. Umowa o prace na czas określony – minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia, przy czym okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące)
c. Emerytura – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
d. Renta – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia, jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może ć krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące)
e. Świadczenie przedemerytalne – minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
f. Działalność rolnicza – uzyskiwanie dochodu od co najmniej 3 miesięcy
g. Działalność gospodarcza – Pełna księgowość, KPiR, Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa – minimum 6 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tego tytułu
– Kredyt może zostać udzielony wyłącznie jednemu Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)
– Przy kwocie poniżej 15 tyś kredyt udzielony może zostać na oświadczenie
– Minimalny dochód Klienta wynosi 500 zł
– Bank wymaga zgody współmałżonka Kredytobiorcy dla umów powyżej 20 tyś brutto.
– Bank nie wymaga:
a. przedstawiania umowy zawartej z zakładem energetycznym,
b. przekazywania danych o wielkości produkcji energii elektrycznej,
c. przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia,
d. dokumentów potwierdzających prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym,
e. zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych