fbpx
OZE

OZE

OZE

Skrót OZE oznacza Odnawialne Źródła Energii, czyli takie których zasoby odnawiają się w krótkim czasie a ich wykorzystanie nie powoduje nieodwracalnych ubytków tego źródła w środowisku. Ich zasoby stale się uzupełniają i nie wyczerpują, a proces uzupełnienia może zachodzić samoistnie. Źródłem energii odnawialnej jest między innymi: promieniowanie słoneczne, woda, wiatr, ciepło z wnętrza Ziemi, biomasa, biogaz, biopaliwa.

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii przynosi wiele korzyści środowisku naturalnemu, które jest ciągle niszczone przez różne szkodliwe czynniki np. wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Rosnąca świadomość społeczna i edukacja sprawia, że coraz częściej decydujemy się na inwestycje w odnawialne źródła energii czyli na przykład instalacje fotowoltaiczne, które zaczynają się wpisywać w nasz codzienny krajobraz.