fbpx

Program Czyste Powietrze

Program Czyste potwietrze

Program Czyste powietrze.

Na co dofinansowanie, jak złożyć wniosek. Dotacja czy pożyczka?

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE jest kierowany do osób prywatnych które termomodernizują budynek poprzez wymianę pieca, instalacje centralnego ogrzewania, planują montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, rekuperacji . Osoby te mogą liczyć na dofinansowanie lub pożyczkę Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie będzie można złożyć wniosek? Program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie , Rzeszowie Opolu. Nasza Firma w ramach kompleksowej obsługi pomaga wypełnić wniosek bezpłatnie


Kto może skorzystać?

Czyste Powietrze skupia się na wymianie starych piec w i kotła w na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynku w jednorodzinnych by efektywnie zarządza energią. Działania te nie tylko pomogą chroni środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędności finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami dom w jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielana Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program kierowany jest do osób fizycznych które chcą :
• wymienić stary piec /kocioł na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu w istniejącym budynku

  • w nowo budowanym budynku : zakupić i zamontować źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Dofinansowanie, dotacja czy pożyczka?

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych koszt w Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeżeli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą by dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

WARUNKI
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
• Minimalna warto koszt w kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punkt w bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
•Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcze niej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
• dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (piec w i kotła w na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
    • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
    • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektor w słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła